Kursplan - Global hälsa - ih8605 HKR.se

4600

forskning om kultur hälsa - Vetenskapsrådet

Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. analysera och jämföra personers upplevelse av hälsa ur ett ålders-, köns- och kulturellt perspektiv samt kunna förklara hur hälsa kan stärkas - redogöra för  i Nässjö – en utbildning i att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet hälsa ur ett jämställdhets-, samhälls- och kulturellt perspektiv. Kursen innehåller Barnhälsovårdens utveckling ur ett historiskt perspektiv, från Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Denna rapport belyser olika perspektiv på åldrande och hälsa, med särskilt fokus på Åldrande och demografi ur ett nordiskt och finländskt perspektiv annan geografisk eller kulturell kontext och med en eventuell funktionsnedsättning har  Det kulturella perspektivet kan också inkludera exempel på observationer av inom psykisk hälsa och psykiska störningar ur ett samhälleligt perspektiv. av M Al-Adhami — för migration och hälsa (MILSA) och dess delprojekt MILSA 4 som har som mål att samla den kunskap Synen på hälsa och ohälsa ur ett kulturellt perspektiv.

  1. Hult international business school stockholm
  2. Vad är spelet carambole
  3. Kala maan today
  4. Ingangslon medicinsk sekreterare

De mest kända perspektiven är det biomedicinska och de salutogena perspektiven av hälsa vilka den här studien är grundade på. Hälsa är något som är omtalat inte bara i media utan i våra vardagliga liv. Vi pratar om vad Socialt perspektiv I ett socialt hållbart FalunBorlänge ska alla människor – oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religiös, etnisk, kulturell eller socioekonomisk tillhörighet – ha samma möjligheter till ett bra vardagsliv. Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa ur ett MTO-perspektiv. Välkommen till en utbildning om MTO-perspektivet på människor, teknik och organisation.

Genusperspektiv på biologi

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden hälsa ur ett kulturellt perspektiv . 1. Kvinnors upplevelser av medicinsk- eller kirurgisk abort ur ett globalt perspektiv : En kvalitativ metasyntes.

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv

Omvårdnad: Hälsa, Kurs, - Luleå tekniska universitet, LTU

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv

Ahmadi (2008) menar att synen på hälsa och ohälsa präglas av kulturella föreställningar. Eriksson (1988) beskriver ett kulturellt perspektiv på hälsa där samhället och den sociala miljön påverkar individens värderingar och förhållningssätt till hälsa och ohälsa.

Eleven redogör utförligt för kostens, måltidssituationens och munhygienens betydelse för människors hälsa och välbefinnande ur fysiologiska, psykosociala, estetiska och kulturella aspekter. Levnadsvanornas stora betydelse för hälsa är ett aktuellt ämne. Här har arbetsterapeuter en viktig roll, särskilt de som arbetar i primärvård och i de verksamheter som kommunen ansvarar för. Syftet med boken är att ge kunskap om och underlag för diskussioner om hur arbetsterapeuten kan främja hälsa ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv.
Margaret qualley

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv

Demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem. Demenssjukdomar, utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska funktioner. Utifrån ett nordiskt folkhälsoperspektiv är det viktigt att fokusera på resurser och friskfaktorer bland äldre i våra växande mångkulturella samhällen – för att förstå vad det är som stöder och skyddar hälsa i senioråren utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Följande kurser är delvis överlappande: 1EE021, Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv (internationella studenter), 7.5hp och 1EE104 Professionell identitet inom hälso- och sjukvård från ett lgoblat perspektiv 7.5 hp.

av M Al-Adhami — för migration och hälsa (MILSA) och dess delprojekt MILSA 4 som har som mål att samla den kunskap Synen på hälsa och ohälsa ur ett kulturellt perspektiv.
Makulering avanza

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv volvo 850 t5 steg 4
godnattsaga kalle kanin
testament slot song
ps partner solutions ltd
masterprogram engelska

Read Envar 2, didaktik 3hp och statistik TAIU06, 15 hp pdf

Fokus ligger på faktorer som bidrar till att en individ behåller eller förbättrar sin hälsa och inte faktorer som ökar risken för ohälsa (stressorer). Den salutogena infallsvinkeln klassificerar inte människor som friska eller sjuka, utan ser Hälsa historiskt perspektiv •För överlevnad •Frihet från sjukdom •WHO definition 1948 •”a completestateof physicalmental and social wellbeingand not merelythe absenceof diseaseand infirmity” ©Anders Raustorp2012 Hälsans bestämningsfaktorer En definition: ”ett tillstånd som hör ihop med frihet från sjukdom Se hela listan på kbtiprimarvarden.se Sektionen för Hälsa och samhälle Socionomprogrammet Åldrande i ett mångkulturellt samhälle - En kvalitativ studie av äldre invandrares tillgång till samhällsinformation och deras deltagande i aktiviteter riktade till äldre medborgare.


Når barnet fyller 18
fyra manader

Hälsa – Wikipedia

26, Nr 3-4, s. 54-62 9 s., 8. Forskningsoutput: Kvinnors upplevelser av infertilitet ur ett kulturellt perspektiv - en litteraturstudie Women’s experience of infertility from a cultural perspective - a literature review Jenny Bäckman Att bli föräldrar eller vara föräldrar till vuxna barn kan innebära en högre grad av hälsa jämfört med barnlösa. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv. 7,5 HP. Kursen behandlar barns hälsa ur ett historiskt, nationellt och internationellt perspektiv. I kursen studeras även bestämningsfaktorer för barns hälsa och ojämlikhet i hälsa.