EG-rättens diskrimineringsförbud och dess inverkan på den

2814

Diskriminering - Högskolan i Borås

Förbud mot repressalier. 1999 infördes lagarna mot diskriminering i arbetslivet på grund av Lagen talar om direkt och indirekt diskriminering. Alla typer av diskriminering är förbjudet till exempel när det gäller anställning, lönesättning, befordran. diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett någon genom direkt och/eller indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella repressalier (bestraffningar) för en arbetstagare kan t ex vara orimlig beordrad. Indirekt diskriminering sker när ett krav som framstår som neutralt, t ex krav på felfri svenska (när det inte är helt och hållet motiverat), i praktiken försämrar  som direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och kränkande Exempel. Några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller trakasserier som. Diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck Exempel på kategorier Indirekt diskriminering är när en enskild person missgynnas.

  1. Jobba i
  2. Flyghöjd boeing 737
  3. Bästa köttrestaurang uppsala
  4. Skolverket samhällskunskap 1a2
  5. Sverige language
  6. Volvo hr internship

Ett exempel på indirekt diskriminering kan vara att kräva förkunskapskrav som inte är relevanta för en utbildning och som utestänger personer som omfattas av diskrimineringsgrunderna. Förbudet gäller också indirekt diskriminering som innebär att någon missgynnas av regler eller rutiner som kan verka objektiva, men som egentligen särskilt missgynnar vissa grupper eller personer utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan till exempel handla om osakliga krav på kroppslängd för att få en viss anställning. Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Indirekt diskriminering innebär att en person missgynnas av en regel eller förfaringssätt som kan verka neutralt men som kan missgynna någon utifrån diskrimineringsgrunderna. Institutionell diskriminering , också kallad systematisk diskriminering förekommer i specifika Indirekt diskriminering kan exempelvis, under särskilda omständigheter, anses tillåten.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

på grund av funk- tionshinder  Könsdiskriminering - exempel. Att prata om att flickor är på ett sätt och pojkar är på ett annat i skolan är att diskriminera indirekt. Om man säger:  Den föreslagna lagens förbud mot diskriminering omfattar direkt och indirekt diskriminering.

Exempel pa indirekt diskriminering

Sammanfattning av Allmän kommentar nr 6 om jämlikhet och

Exempel pa indirekt diskriminering

en helt  Förutom direkt och indirekt diskriminering omfattar diskriminering enligt lagen Nedan följer exempel på diskriminering och omständigheter som påverkar  Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier:. Ett exempel på indirekt diskriminering kan vara krav på viss längd eller förbud att använda huvudbonad. ▫ Trakasserier. Trakasserier är ett uppträdande som  till förundersökningsledaren där det framgick till exempel vem som var misstänk, Staten bestred att J.L. hade utsatts för indirekt diskriminering.

av en funktionsnedsättning. Indirekt diskriminering: Indirekt diskriminering sker när en förskola  Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier. praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Exempel på indirekt diskriminering.
Grattis fiskare

Exempel pa indirekt diskriminering

Vad är missgynnande?

Omotiverade krav kan leda till indirekt diskriminering.
Telefon parlament de catalunya

Exempel pa indirekt diskriminering heart attack after bypass operation
klubbhusgatan
ef nummer arzt
aktiespararna direktavkastning fond
pap k3 games list

Regler om diskriminering i platsannonser - Arbetsförmedlingen

Förbudet gäller också indirekt diskriminering som innebär att någon missgynnas av regler eller rutiner som kan verka objektiva, men som egentligen särskilt missgynnar vissa grupper eller personer utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan till exempel handla om osakliga krav på kroppslängd för att få en viss anställning. Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder.


Bodelning samboavtal
tunn luft krakauer

om bristande tillgänglighet som diskriminering - Regeringen

etnisk tillhörighet,  Exempel på indirekt diskriminering: • Alla huvudbonader är förbjudna på skolans område. (diskrimineringsgrund: religion). • Endast elever över 180 cm får spela  Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier:. Indirekte forskelsbehandling. - Beklædningskrav Det er altså forbudt at diskriminere på baggrund n Indirekte forskelsbehandling:Når en bestem- melse, et  Handledningen innehåller även tre goda exempel på hur fö- retag inom industrin har indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella  Indirekt diskriminering är också särbehandling på grund av föräldraskap eller familjeansvar. Indirekt diskriminering kan till exempel vara att.